Wintertennis

 

Tijdens het winterseizoen kan u bij ons spelen op 4 VERWARMDE binnenterreinen met elastone rubber ondergrond. Het winterseizoen telt 29 weken / 28 speelweken en loopt van 17  september 2018 tot en met 7 april 2019.

SLUITINGSDAGEN

 • 24, 25 en 29 december 2018
 • 31 december 2018 tot en met 6 januari 2019

 

TARIEVEN WINTERTENNIS

 

Vaste reservatie: één vast uur tennissen gedurende 28 weken

 • Weekdagen
  • 10u-16u          230€
  • 16u-18u          270€
  • 18u-23u          410€
 • Zaterdagen
  • 12u-15u          270€
 • Zondagen
  • 10u-13u         410€
  • 13u-18u         270€
  • 18u-21u         300€

Losse reservaties: één uur tennissen op een vrij uur

 • Weekdagen
  • 10u-18u          13€
  • 18u-23u          16€
 • Weekend
  • 10u-13u          16€
  • 13u-21u          13€

Dagabonnement onbeperkt spelen op de vrije terreinen tijdens de week 

 • 10u-17u        160€ (niet geldig voor lessen)

Dagabonnement plus onbeperkt spelen op de vrije terreinen tijdens de week en  het weekend

 • 10u-17u        210€ (niet geldig voor lessen)

 

INSCHRIJVEN VAST TERREIN WINTER 2018-2019

Een vast terrein reserveren voor het winterseizoen 2018-2019 kan u enkel en alleen doen door te mailen naar Isabelle Ejzenberg.

 

HERNIEUWING VAST TERREIN WINTER 2018-2019

Het hernieuwen van uw vast terrein voor het volgende winterseizoen dient te gebeuren voor 15 maart 2018. Terreinen die niet hernieuwd zijn worden op 16 maart beschikbaar gesteld voor anderen. De hernieuwing is pas geldig nadat wij uw bevestigingsmail en het voorschot van 100€/terrein/uur  of  volledige betaling ontvangen hebben. Betalen doet u op Fortis rekening BE96 0017 1640 5805 met duidelijke vermelding van de naam en voornaam van de huurder alsook de speeldag en het speeluur. Voorschotten en volledige betalingen dienen in één verrichting te gebeuren. Wij aanvaarden GEEN deelbetalingen.

Bij betalingen met voorschot dient het saldo uiterlijk op 1 september 2018 op onze rekening te staan. Vanaf 2 september worden de terreinen die niet volledig betaald zijn terug vrijgegeven.

 

 

WAT BIJ ANNULATIE WINTERTERREIN?

Voorschotten worden terugbetaald tot en met 1 mei 2018.
Terreinen die volledig betaald werden, worden bij annulatie:

 • Volledig vergoed tot en met 15 juni 2018
 • Tot 70% vergoed van 16 juni 2018 tot en met 15 augustus 2018
 • Tot 50% vergoed van 16 augustus 2018 tot en met 31 augustus 2018
 • Vanaf 1 september worden er geen terreinen meer vergoed bij annulatie

Onder geen enkel voorwendsel worden er terreinen terugbetaald als het seizoen lopende is.