Wintertennis

Tijdens het winterseizoen kan u bij ons spelen op 4 VERWARMDE binnenterreinen met elastone rubber ondergrond. Het winterseizoen telt 29 weken / 28 speelweken en loopt van 16  september 2019 tot en met 5 april 2020.

SLUITINGSDAGEN

 • 24, 25 en 28 december 2019
 • 30 december 2019 tot en met 5 januari 2020 (6 januari terug open)

TARIEVEN WINTERTENNIS

Vaste reservatie: één vast uur tennissen gedurende 28 weken

 • Weekdagen
  • 10u-16u          240€
  • 16u-18u          280€
  • 18u-23u          420€
 • Zaterdagen
  • 12u-15u          280€
 • Zondagen
  • 10u-13u         420€
  • 13u-18u         280€
  • 18u-21u         310€

Losse reservaties: één uur tennissen op een vrij uur

 • Weekdagen
  • 10u-18u          13€
  • 18u-23u          16€
 • Weekend
  • 10u-13u          16€
  • 13u-21u          13€

Dagabonnement onbeperkt spelen op de vrije terreinen tijdens de week 

 • 10u-17u        170€ (niet geldig voor lessen)

Dagabonnement plus onbeperkt spelen op de vrije terreinen tijdens de week en  het weekend

 • 10u-17u        220€ (niet geldig voor lessen)

INSCHRIJVEN VAST TERREIN WINTER 2019-2020

Een vast terrein reserveren voor het winterseizoen 2019-2020 kan u enkel en alleen doen door te mailen naar Isabelle Ejzenberg.

HERNIEUWING VAST TERREIN WINTER 2019-2020

Het hernieuwen van uw vast terrein voor het volgende winterseizoen dient te gebeuren voor 15 maart 2019. Terreinen die niet hernieuwd zijn worden op 16 maart beschikbaar gesteld voor anderen. De hernieuwing is pas geldig nadat wij uw bevestigingsmail naar isabelle@tc-depollepel.be  en het voorschot van 100€/terrein/uur  of  volledige betaling ontvangen hebben. Betalen doet u op Fortis rekening BE96 0017 1640 5805 met duidelijke vermelding van de naam en voornaam van de huurder alsook de speeldag en het speeluur. Voorschotten en volledige betalingen dienen in één verrichting te gebeuren. Wij aanvaarden GEEN deelbetalingen.

Bij betalingen met voorschot dient het saldo uiterlijk op 1 september 2019 op onze rekening te staan. Vanaf 2 september worden de terreinen die niet volledig betaald zijn terug vrijgegeven.

WAT BIJ ANNULATIE WINTERTERREIN?

Voorschotten worden terugbetaald tot en met 1 mei 2019.
Terreinen die volledig betaald werden, worden bij annulatie:

 • Volledig vergoed tot en met 15 juni 2019
 • Tot 70% vergoed van 16 juni 2019 tot en met 15 augustus 2019
 • Tot 50% vergoed van 16 augustus 2019 tot en met 31 augustus 2019
 • Vanaf 1 september 2019 worden er geen terreinen meer vergoed bij annulatie

Onder geen enkel voorwendsel worden er terreinen terugbetaald als het seizoen lopende is.